Buli Siber: Kerajaan Diminta Pertimbang Syor Pastikan Tragedi ‘Esha’ Tidak Berulang

Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil ketika mententeramkan keluarga Ehsa berkenaan isu siber di kediaman Esha atau Rajeswary yang dipercayai membunuh diri. Foto Facebook Fahmi Fadzil

PENDAPAT, 8 Jul – Pembulian siber, khususnya oleh kumpulan yang dikenali sebagai ‘cyber troopers’, telah menjadi isu yang semakin serius di Malaysia. Kebangkitan platform media sosial telah membawa pelbagai manfaat, tetapi ia juga membuka pintu kepada bentuk pembulian baru yang boleh menyebabkan tekanan emosi yang besar kepada pengguna dan pempengaruh (influencer).

Tragedi terbaru melibatkan mendiang Rajeswari, atau lebih dikenali sebagai Esha 11:11 di media sosial, telah menarik perhatian umum terhadap kesan buruk pembulian siber.

Untuk menangani isu ini dengan efektif, langkah-langkah yang perlu diambil oleh Kerajaan MADANI pimpinan Dato’ Seri Anwar Ibrahim adalah pelbagai dan memerlukan pendekatan bersepadu. Berikut adalah beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan:

Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil ketika menjelaskan isu buli siber di kediaman Esha atau Rajeswary yang dipercayai membunuh diri. Foto Facebook Fahmi Fadzil

1. Pendidikan dan Kesedaran
Pendidikan adalah langkah asas dalam menangani masalah pembulian siber. Kerajaan perlu melaksanakan program kesedaran di sekolah, universiti, dan komuniti mengenai kesan negatif pembulian siber. Program ini harus merangkumi:

– Pendidikan Emosi dan Sosial: Mengajar pelajar dan remaja tentang pentingnya empati, tanggungjawab sosial, dan kesan emosi yang boleh timbul daripada pembulian.

– Kempen Kesedaran: Melancarkan kempen kesedaran di media sosial dan media massa mengenai pembulian siber dan bagaimana cara mengatasinya.

– Penglibatan NGO dan Pakar: Bekerjasama dengan badan bukan kerajaan (NGO) dan pakar dalam bidang psikologi untuk menyediakan bahan pendidikan dan sesi kaunseling.

2. Penguatkuasaan Undang-Undang

Undang-undang yang sedia ada perlu dikaji semula dan dikuatkuasakan dengan lebih tegas untuk menangani pembulian siber. Langkah-langkah ini termasuk:

Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil akan bertemu dengan penyedia platform media sosial bagi menangani isu buli siber yang meragut nyawa Esha baru-baru ini.

– Pengemaskinian Undang-Undang: Mengkaji dan mengemaskini undang-undang sedia ada untuk memasukkan definisi yang jelas tentang pembulian siber dan hukuman yang setimpal.

– Penguatkuasaan Tegas: Memastikan pihak berkuasa mempunyai sumber dan latihan yang mencukupi untuk menguatkuasakan undang-undang ini dengan tegas.

– Pelaporan dan Sokongan: Menyediakan mekanisme yang mudah untuk melaporkan kes pembulian siber serta memberikan sokongan kepada mangsa melalui saluran yang betul.

3. Tindakan Proaktif oleh Platform Media Sosial

Platform media sosial perlu memainkan peranan yang lebih aktif dalam menangani pembulian siber. Langkah-langkah ini boleh termasuk:

– Pengawasan Kandungan: Menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mengesan dan menghapuskan kandungan yang mengandungi unsur pembulian siber.

– Dasar Tegas: Mewujudkan dan menguatkuasakan dasar anti-pembulian yang tegas, termasuk larangan akaun pengguna yang terlibat dalam pembulian.

– Kerjasama dengan Kerajaan: Bekerjasama dengan kerajaan untuk memastikan pelaksanaan dasar yang konsisten dan berkesan.

Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil ketika menerima pemakluman isu buli siber di kediaman Esha atau Rajeswary yang dipercayai membunuh diri. Foto Facebook Fahmi Fadzil

4. Sokongan Psikologi dan Kaunseling

Mangsa pembulian siber sering kali memerlukan sokongan emosi dan psikologi. Kerajaan boleh mengambil langkah berikut:

– Pusat Kaunseling: Menubuhkan pusat kaunseling di setiap negeri yang menyediakan sokongan psikologi kepada mangsa pembulian siber.

– Talian Bantuan: Menyediakan talian bantuan yang boleh dihubungi 24 jam oleh mangsa untuk mendapatkan sokongan segera.

– Kaunseling dalam Talian: Mengadakan sesi kaunseling dalam talian yang mudah diakses oleh mangsa pembulian.

5. Penyelidikan dan Pembangunan
Kerajaan perlu melabur dalam penyelidikan untuk memahami dengan lebih mendalam fenomena pembulian siber dan kesannya. Ini termasuk:

– Kajian Kes: Mengadakan kajian kes terhadap mangsa pembulian siber untuk memahami faktor-faktor yang menyumbang kepada masalah ini.

– Pembangunan Teknologi: Membangunkan teknologi yang boleh membantu dalam mengesan dan mencegah pembulian siber.

– Kolaborasi Akademik: Bekerjasama dengan institusi akademik untuk menjalankan penyelidikan yang lebih mendalam mengenai isu ini.

6. Penglibatan Komuniti
Masyarakat umum juga perlu terlibat secara aktif dalam menangani pembulian siber. Langkah-langkah ini termasuk:

– Program Komuniti: Mengadakan program komuniti yang memupuk kesedaran dan tanggungjawab sosial mengenai pembulian siber.

– Sokongan Keluarga: Menyediakan sokongan dan pendidikan kepada keluarga mengenai cara menangani pembulian siber dan memberikan sokongan kepada ahli keluarga yang menjadi mangsa.

– Kesedaran Awam: Menganjurkan forum awam dan bengkel untuk membincangkan isu pembulian siber dan langkah-langkah pencegahan.

7. Media Massa dan Peranan Mereka
Media massa mempunyai pengaruh besar dalam membentuk pendapat awam dan boleh memainkan peranan penting dalam menangani pembulian siber:

– Laporan Bertanggungjawab: Media harus melaporkan kes-kes pembulian siber dengan bertanggungjawab, tanpa sensasi yang berlebihan, dan menumpukan pada aspek pendidikan dan pencegahan.

– Kempen Media: Mengadakan kempen media yang mempromosikan kesedaran mengenai pembulian siber dan cara-cara menghadapinya.

8. Sokongan Kerajaan

Kerajaan perlu mengambil tanggungjawab penuh untuk memimpin usaha-usaha menangani pembulian siber:

Esha atau Rajeswari berusia 30 tahun ditemui dalam keadaan tergantung pada pukul 2.25 petang, Jumaat lalu di sebuah Kondominium di Setapak dipercayai akibat buli siber.

– Polisi Nasional: Merangka dan melaksanakan polisi nasional yang menyeluruh mengenai pembulian siber.

– Kerjasama Antarabangsa: Bekerjasama dengan negara-negara lain untuk menangani pembulian siber di peringkat global.

– Bajet dan Sumber: Menyediakan bajet dan sumber yang mencukupi untuk melaksanakan semua langkah yang telah disebutkan.

Kesimpulan

Pembulian siber adalah isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan pelbagai aspek untuk ditangani dengan berkesan. Tragedi yang menimpa mendiang Rajeswari (Esha 11:11) adalah panggilan bangun untuk seluruh masyarakat, termasuk Kerajaan MADANI pimpinan Dato’ Seri Anwar Ibrahim, untuk mengambil tindakan segera dan berkesan.

Dengan pendidikan, penguatkuasaan undang-undang, sokongan psikologi, dan penglibatan semua pihak, kita boleh berharap untuk mengurangkan insiden pembulian siber dan mencegah tragedi seumpama ini daripada berulang.

Maanoj Santhrasegran
Setiusaha Pengelola
KEADILAN Cabang Wangsa Maju

Ikuti kami di saluran media sosial berikut:

Facebook
X (Twitter)
Instagram
Telegram
TikTok
WhatsApp Channel
Laman Web

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *